DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2010-2015 (18/12/2011)

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính...

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA III TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ (18/12/2011)

Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh đất...

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA III NHIỆM KỲ 2005 - 2010 (18/12/2011)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ III, nhiệm kỳ 2005-2010...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ IV ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ (18/12/2011)

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Sơn Trà họp từ ngày 04/8/2010 đến ngày 06/8/2010 tại Hội...

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN SƠN TRÀ LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ 2010-2015 (18/12/2011)

Với phương châm “Đoàn kết”,trí tuệ, trách nhiệm” sau 02 ngày làm...

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png