Tìm kiếm
 

Đảng bộ An Hải Bắc: Triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) 20/03/2018

Mân Thái: sơ kết công tác tổ dân phố quý I năm 2018 19/03/2018

Phường Nại Hiên Đông tổng kết hoạt động khai thác hải sản 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 17/03/2018

Tuyên truyền Ngày vì quyền của người tiêu dùng quốc tế 15/3 và Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 17/03/2018

Đảng ủy phường Mân Thái tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Quy định số 102-QĐ/TW và kế hoạch thực hiện Chỉ th... 15/03/2018

An Hải Bắc: Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 15/03/2018

Chi cục Thuế quận Sơn Trà tập huấn quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2017 và đối thoại đối với doanh nghiệp 15/03/2018

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá the... 13/03/2018

Một số kinh nghiệm bước đầu qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Sơn Trà 13/03/2018

Hội Cựu Chiến binh quận Sơn Trà thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB năm 2018 13/03/2018

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT