Văn bản QPPL


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 01/2016/QĐ-UBND UBND quận Sơn Trà Quyết định Thi đua khen thưởng Về việc bãi bỏ văn bản quy phạp pháp luật 12/08/2016 36
2 66/2014/QH13 Quốc hội Luật Đất đai Luật Kinh doanh bất động sản 01/07/2015 92
3 76/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 10/09/2015 119
4 51-CT/TW Cơ quan khác Chỉ thị Tổ chức - Cán bộ Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2016 0
5 09/2015/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25/03/2015 96
6 26/TB-VP UBND quận Sơn Trà Thông báo Lĩnh vực khác Thông báo nội dung cuộc họp giao ban định kỳ tháng 3/2013 của lãnh đạo UBND quận với Trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường 02/04/2013 131
7 536/QĐ-UBND UBND quận Sơn Trà Kế hoạch Lĩnh vực khác Về việc thành lập ban vận động hiến máu tình nguyện quận Sơn Trà 11/04/2013 135
8 41/TB-VP UBND quận Sơn Trà Kế hoạch Lĩnh vực khác Thông báo nội dung cuộc họp giao ban định kỳ tháng 4/2013 của lãnh đạo UBNd quận với trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường 04/05/2013 0
9 381/QĐ-UBND UBND quận Sơn Trà Quyết định Lĩnh vực khác Về việc banh hành chương trình công tác năm 2013 của UBND quận Sơn Trà 05/03/2013 0
10 745/QĐ-UBND UBND quận Sơn Trà Quyết định Giáo dục Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Sơn Trà 23/05/2013 0
Hiển thị 1 - 10 of 45 kết quả.
của 5

Tra cứu hồ sơ

Tra cứu hồ sơ

hình ảnh

video

LIÊN KẾT WEBSITE

BQLKCN.png
GDDT.png
GTVT.png
KCNC.png
KHCN.png
SNV.png
STC.png
STP.png
SXD.png
TNMT.png