Tìm kiếm
 

12 nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống 23/02/2018

Khuyến cáo phòng bệnh Cúm A(H5N1) và A(H7N9) 23/02/2018

Sơn Trà triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2018 trên địa bàn quận 23/02/2018

Tiếp tục các hoạt động trao quà Tết cho hộ nghèo 12/02/2018

Sơn Trà: Tổ chức Ngày hội “Bánh chưng Xanh” 2018 12/02/2018

Mân Thái: Gần 200 hộ nghèo được nhận quà Tết 09/02/2018

Sơn Trà: Gặp mặt, trao quà tết cho hộ nghèo 09/02/2018

Phường Nại Hiên Đông cấp gạo Tết cho hộ nghèo và các đối tượng xã hội 09/02/2018

Phường An Hải Đông công diễn văn nghệ “Xuân yêu thương” 05/02/2018

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! 01/02/2018

Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và pho...

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT