Ủy ban Mặt trận TQVN các phường Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Đông hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc: 14:47 - 23/02/2016 Lượt xem: 412

Trong ngày 17-2, Ban Thường trực UBMTTQVN các phường Phước Mỹ, An Hải Bắc và An Hải Đông đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về việc người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị hiệp thương các phường có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN quận Sơn Trà; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban bầu cư; Ủy viên Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường; lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường.

 

Tại Hội nghị hiệp thương phường Phước Mỹ, theo Công văn số 2000/HĐND-VP ngày 04 tháng 02 năm 2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quận, huyện, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; theo đó dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phường Phước Mỹ nhiệm kỳ 2016-2021 là 45 đại biểu. Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất số lượng các thành phần tham gia ứng cử gồm: 04 đại biểu chuyên trách Đảng, 05 đại biểu chuyên trách UBND, 01 đại biểu chuyên trách HĐND, 10 đại biểu chuyên trách Mặt trận, các đoàn thể chính trị, 12 đại biểu Khu dân cư, các chi bộ, 08 đại biểu tri thức, các hội xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, 02 đại biểu lực lượng vũ trang, 02 đại biểu sản xuất kinh doanh dịch vụ và 01 đại biểu Tôn giáo dân tộc.

 

 

Tại Hội nghị hiệp thương phường An Hải Bắc, về dự kiến số lượng đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 30 đại biểu. Hội nghị thảo luận thống nhất cao việc dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phường là 50 người để bầu 30 đại biểu.

 

 

Tại Hội nghị hiệp thương phường An Hải Đông, về dự kiến số lượng đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016 - 2021 45 đại biểu. Trong đó 4 người thuộc chuyên trách Đảng; 01 người chuyên trách HĐND; 12 người đại diện các khu dân cư; 08 người chuyên trách MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội; 05 người của khối cơ quan quản lý nhà nước; 08 người thuộc tri thức, các hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 02 người lực lượng vũ trang; 02 người lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 03 người thuộc các tôn giáo. Hội nghị đã thống nhất về cơ cấu, thành phần với 45 người ra ứng cử để bầu ra 27 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

                                                           Thảo Ly - Xuân Thu - Lý Hương