Phước Mỹ tự tin phát triển bền vững
Cập nhật lúc: 14:55 - 23/02/2016 Lượt xem: 307

Nếu Sơn Trà là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh của thành phố Đà Nẵng, thì Phước Mỹ là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, bền vững của quận Sơn Trà. Trước nhiều cơ hội và thách thức, Phước Mỹ vẫn luôn tự tin phát triển.

 

Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là các chủ trương đúng đắn, kịp thời phát triển nền kinh tế địa phương phù hợp với cơ cấu kinh tế chung toàn quận, vừa mang tính đặc thù riêng của mình, Phước Mỹ đang thực sự có những bước tiến vững chắc và hợp lý. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung của Phước Mỹ trong những năm qua luôn giữ ở mức cao và ổn định. Giai đoạn 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân  về giá trị sản xuất của địa phương là gần 14,5%, tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân năm là 16%. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất đạt trên 119% so với cùng kỳ năm 2014; công tác thu ngân sách đứng đầu toàn quận, tăng xấp xỉ 80% so với kế hoạch được giao. đó thực sự là những kết quả đầy ấn tượng của Phước Mỹ trong những năm qua cũng như năm 2015 nói riêng. Những kết quả đạt được là cơ sở đồng thời cũng là thể hiện quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát 5 năm tới mà Đại hội lần thứ X Đảng bộ phường đã xác định: "phát huy thuận lợi, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với cơ cấu kinh tế của quận, trong đó chú trọng thế mạnh của địa phương nhằm phát triển dịch vụ - du lịch – thương mại…". Những kết quả đó thể hiện thành công trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy phường, và đó còn là thành công trong việc xác định đúng thành phần kinh tế chủ lực, chủ yếu của địa phương để tập trung phát triển.

 

Để mọi chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng thực sự đi vào đời sống, trong những năm qua, công tác dân vận luôn được Đảng chăm lo và thực hiện có hiệu quả. Phong trào "Dân vận khéo", dân vận chính quyền đã thực sự đi sâu và có ý nghĩa thiết thực trong việc huy động sức mạnh của toàn hệ thống tham gia vào công cuộc kiến thiết, xây dựng Phước Mỹ ngày càng giàu mạnh. Với phương thức "Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự nguyện đóng góp", hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng trên địa bàn đang dần đi vào kiên cố hóa, hệ thống kiệt hẻm đã có điện chiếu sáng; các trạm dân phòng, nhà sinh hoạt cộng đồng, các thiết chế văn hóa khác được sửa chữa và dần trở nên khang trang, quy củ hơn.

 

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, và nhờ đó đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Địa phương duy trì thường xuyên và hiệu quả chương trình thành phố "5 không, 3 có" và chính sách an sinh xã hội. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đạt nhiều kết quả đáng mừng. Trong liên tục sáu năm qua, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt bình quân trên 85% và năm 2015, tỷ lệ này là hơn 91,5%. Công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện có chiều sâu với hơn 330 hộ được tiếp cận với các khoản vốn vay, mức bình quân được vay mỗi hộ là 20 triệu đồng.

 

Phước Mỹ đang tiếp tục hoàn thành từng bước kế hoạch năm năm giai đoạn 2015 - 2020. Tất nhiên, không chủ quan, tự mãn về những gì đã có, và dựa trên sự đồng thuận cao của toàn hệ thống chính trị, địa phương đang có nhiều kỳ vọng và tự tin vào sự phát triển trong của mình trong những năm tới.

 

                                                                                       Bùi Hường