UBND quận Sơn Trà tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai quán triệt nội dung Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại
Cập nhật lúc: 21:24 - 02/09/2017 Lượt xem: 195

Ngày 13/6/2016, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND, trong đó có nội dung Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

 

Để Quy định này được áp dụng thống nhất, có hiệu quả tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã ban hành văn bản chỉ đạo số 1381/UBND-TTr ngày 18 tháng 10 năm 2016. Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thường xuyên quán triệt nội dung quy định trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giải quyết đơn của công dân.

 

Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu có thể tải Bộ tài liệu về quy trình và văn bản chỉ đạo tại đây.

 

Nguyễn Thị Mai

         
Tin cùng chuyên mục