Chương trình phối hợp thực hiện công tác liên tịch năm 2018: Tập trung tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tại các cơ quan NN, các đơn vị LLVT trong phối hợp thực hiện công tác dân vận
Cập nhật lúc: 08:05 - 11/01/2018 Lượt xem: 108

Sáng ngày 09/01, tại Hội trường TTHC quận, Ban Dân vận Quận ủy, UBND, BCH Quân sự, Công an quận và Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phan Minh Hải- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Báo cáo trình bày tại Hội nghị cho thấy, qua gần 1 năm triển khai thực hiện Chương trình liên tịch phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy, UBND, Công an, Ban chỉ huy Quân sự quận và Đồn BP Sơn Trà, nhìn chung, các ngành, địa phương đã bám sát nội dung phối hợp. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở ngành, địa phương mình và bước đầu đã phát huy hiệu quả, nhất là trong phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công chức trong thực thi nhiệm vụ; trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức đúng đắn về vai trò, nội dung, tầm quan trọng công tác dân vận cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, coi công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của ngành, địa phương.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác phối hợp giữa các đơn vị cũng còn một số hạn chế, như một số cán bộ, công chức, chiến sĩ LLVT chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, do vậy quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nặng mệnh lệnh hành chính, xem nhẹ phương thức thuyết phục; việc nắm bắt tình hình ở một số đơn vị còn chậm, báo cáo chưa kịp thời; chưa phối hợp đầu tư, hỗ trợ, phát huy nhân rộng gương điển hình tiên tiến làm tốt công tác dân vận khéo ở các cơ quan, đơn vị, gương điển hình là đồng bào có đạo, những đối tượng vi phạm pháp luật đã tiến bộ…

 

Từ việc nhìn nhận rõ những hạn chế đó, năm 2018, các bên sẽ chú trọng thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác nắm tình hình, từ đó tham mưu đúng, sát với thực tế. Triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

 

Đ/c Phan Minh Hải- Phó Bí thư Quận ủy Sơn Trà đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, ví trí của quận Sơn Trà - Đô thị loại 1 cấp Quốc gia. Trên cơ sở đó, nhấn mạnh đến 05 nhiệm vụ lớn đối mà các đơn vị cần tập trung nhằm thực hiện tốt hơn công tác phối hợp dân vận năm 2018 "Đề nghị các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phối hợp, căn cứ vào Nghị quyết của Quận ủy; chỉ thị của ngành dọc cấp trên… chúng ta xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trong công tác phối hợp cũng như trong xây dựng lực lượng cốt cán, cần tập trung vào 03 nội dung trọng tâm, theo tôi là cốt lõi nhất của sự phát triển bền vững. Thư nhất, đó là phải đảm bảo cho được môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - du lịch, rồi chăm lo đời sống của nhân dân được tốt hơn. Thứ hai là phải phát huy cho được dân chủ trong Đảng, dân chủ trong xã hội, trách nhiện – kỷ cương trong hoạt động công vụ. Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; giữa quyền, trách nhiệm và lợi ích của người dân".

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trong phần kết luận, bà Hồ Thị Lan- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chủ trì Hội nghị nhấn mạnh thêm về 05 nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện công tác liên tịch và 06 nhiệm vụ của lực lượng cốt cán trong năm 2018. Đồng thời, lưu ý và đề nghị các đơn vị trong hệ thống cần bám sát và hưởng ứng thực hiện tốt công tác phối hợp liên tịch theo chủ đề của công tác dân vận năm 2018 mà Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phát động, đó là "Năm 2018 là năm cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình "Dân vận khéo" trong LLVT, các cơ quan Nhà nước".

 

Tại hội nghị lần này, UBND quận Sơn Trà đã trao tặng Giấy khen cho 03  tập thể, 02  cá nhân có thành tích tốt trong phối hợp thực hiện công tác liên tịch dân vận giữa các cơ quan, đơn vị  và 2 tập thể, 6 cá nhân công tác cốt cán năm 2017.

 

PBT TT QU Phan Minh Hải trao tặng giấy khen cho các tập thể

 

                                                                                      Kim Dung

         
Tin cùng chuyên mục