Kết quả 01 năm triển khai mô hình cảm hóa, giáo dục, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận Sơn Trà
Cập nhật lúc: 14:41 - 12/01/2018 Lượt xem: 84

Thực trạng trong thời gian qua, công tác hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm nói chung trên địa bàn quận ít quan tâm theo sở trường, sở thích của đối tượng được hỗ trợ và không phân loại đối tượng, hỗ trợ học nghề theo xu hướng chung của xã hội: cần nghề gì - đào tạo nghề đó. Các đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là thanh thiếu niên thuộc hộ nghèo, đối tượng quản lý sau cai, đối tượng sử dụng ma túy lần đầu, thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật (gọi tắt là thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt); việc hỗ trợ mới chỉ dừng lại ở đối thoại, tuyên truyền, vận động mang tính giáo dục, chưa có mô hình hỗ trợ kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp; việc hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm theo nguồn kinh phí sẵn có, quy định mức học nghề cào bằng, chủ yếu hỗ trợ các nghề ngắn hạn và kinh phí thấp, không hỗ trợ chuyên sâu; công tác phối hợp với các doanh nghiệp cần sử dụng lao động chưa chặt chẽ, dẫn đến việc lao động tự tìm việc làm, có khi đi làm không đúng nghề đã được đào tạo, hoặc những nghề được đào tạo không đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, mặt khác, nhiều doanh nghiệp còn tâm lý chưa tin tưởng đối với đối tượng thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khi nhận đối tượng vào làm việc.

 

Để khắc phục các tồn tại trên, UBND quận đã đưa ra nhiều giải pháp: Phân loại đối tượng, tiếp cận tìm hiểu thông tin cá nhân, tập hợp thành câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động hỗ trợ kỹ năng sống; thiết lập mô hình hỗ trợ tâm lý kỹ năng sống, kết hợp hỗ trợ học nghề và trao phương tiện sinh kế cho thanh thiếu niên sau cai nghiện ma tuý, sử dụng ma túy lần đầu đang quản lý tại cộng đồng và thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, ngăn ngừa nguy cơ tái nghiện cho các em thanh thiếu niên quận Sơn Trà; tổ chức các khóa đào tạo, hướng nghiệp để tìm hiểu tìm sở trường của từng đối tượng, hỗ trợ định hướng nghề phù hợp; liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm trước và sau khi kết thúc khóa đào tạo; vận động các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, mạnh thường quân và gia đình để hỗ trợ kinh phí bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ trực tiếp đào tạo nghề (miễn, giảm học phí), tạo điều kiện cho đối tượng tham gia học nghề (theo hoàn cảnh của đối tượng), hỗ trợ việc làm sau khi đào tạo…; theo dõi, giám sát hỗ trợ quá trình khởi nghiệp, hỗ trợ khác tùy theo hoàn cảnh thực tế của các đối tượng...

 

Khi xây dựng mô hình cảm hóa, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, UBND quận xác định mục đích cốt lõi nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt để sẵn sàng tái hòa nhập và nắm bắt các cơ hội sinh kế. Mục đích này được cụ thể hóa gồm các nội dung: Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, thay đổi nhận thức thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt; Định hướng nghề nghiệp, hướng nghiệp cho các em; Hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho các em đã trải qua quá trình cảm hóa, giáo dục và đảm bảo các tiêu chí sau khóa huấn luyện kỹ năng sống; Hỗ trợ khởi nghiệp và theo dõi quá trình nghề nghiệp của các đối tượng, nhân rộng các điển hình làm hạt nhân cho các khóa sau.

 

Phối hợp cùng Văn phòng Chương trình phát triển vùng đô thị Sơn Trà của tổ chức Tầm Nhìn thế giới tổ chức 02 lần gặp mặt; 02 đợt tập huấn; thành lập được 01 Câu lạc bộ mang tên "Tương Lai Mới" với sự tham gia của 30 em - câu lạc bộ có tôn chỉ, mục đích, bài hát riêng và đồng phục riêng. Qua quá trình cảm hóa, giáo dục và huấn luyện các kỹ năng đã hỗ trợ được cho 60 em là thanh thiếu niên có hoàn đặc biệt. Trong số 60 em được cảm hóa, giáo dục và huấn luyện các kỹ năng và xác định nghề nghiệp phù hợp thì có 30 em đủ điều kiện tham gia bảo vệ học nghề, 20 em tiếp tục với công việc đang làm với sự hỗ trợ của gia đình và địa phương, 10 em chưa sẵn sàng học nghề và tiếp tục tham gia trong khóa mới (2017-2018). Dựa trên kết quả huấn luyện và lựa chọn nghề nghiệp của các em, quận tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với 25 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề để hợp tác, hỗ trợ và tìm kiếm các cơ hội cho các em học nghề, nhận làm việc sau khi tốt nghiệp. Đã liên hệ và gửi 17 em vào học nghề tại Việt Nguyễn Studio, Hưng Samurai Salon, Cao đẳng nghề Việt Úc, TIPI coffee, kết quả có 01 em tốt nghiệp nghề nhiếp ảnh, 01 em nghề spa, 04 em nghề kỹ thuật pha chế, 08 em nghề kỹ thuật buồng phòng, 01 em nghề tạo mẫu tóc, 02 em nghề chế biến món ăn, hiện tại đã có 13 em tốt nghiệp và có nghề làm. Ngoài ra, Chương trình có thiết kế sẽ hỗ trợ phương tiện sinh kế cơ bản để các em khởi sự kinh doanh nhỏ: mở quán hớt tóc, mở tiệm làm bánh, tiệm khởi nghiệp... cho các em đã tốt nghiệp, có 03 em được hỗ trợ mô hình khởi nghiệp tại quán cà phê sách đang làm việc hiệu quả và kinh doanh có thu nhập bước đầu ổn định, 01 em nghề tạo mẫu tóc đang có kế hoạch mở tiệm riêng trong năm 2018.

 

Dù chỉ là là kết quả bước đầu 01 năm thực hiện mô hình cảm hóa, giáo dục, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, UBND quận nhận thấy đây là một mô hình có tính nhân văn cao hướng đến nhóm đối tượng đặc biệt; mô hình cũng là một giải pháp mới để ngăn chặn, cảm hóa, giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề cho người sử dụng ma túy lần đầu, người nghiện ma túy, các đối tượng vi phạm pháp luật. Vì vậy, trong năm 2018, UBND quận tiếp tục triển khai cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ tiến bộ đối với thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn quận; phối hợp cùng Văn phòng Chương trình phát triển vùng đô thị Sơn Trà mở các khóa huấn luyện và hỗ trợ đào tạo nghề, khởi nghiệp cho các em TTN có hoàn cảnh đặc biệt tại các phường mục tiêu (Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông) và phối hợp mở rộng đối tượng TTN sử dụng ma túy lần đầu đến các phường còn lại trên địa bàn quận.

 

                                                                                      Nhân Văn

         
Tin cùng chuyên mục