Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

An Hải Đông tuyên truyền và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2022 17/06/2022

Sơn Trà: Tập huấn kiến thức về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường Phước Mỹ 14/06/2022

An Hải Tây: Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư 09/06/2022

“Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là bảo vệ chính mình và an toàn xã hội” 08/06/2022

An Hải Tây: Ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) 06/06/2022

Về liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản 01/06/2022

Sơn Trà: Tuyên truyền về Bảo vệ môi trường 27/04/2022

Sơn Trà: Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 08/04/2022

Sơn Trà: Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 03/04/2022

Phường An Hải Tây: Phát động ra quân lập lại trật tự xây dựng, trật tự đô thị 24/03/2022

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT