Tìm kiếm
 

Đảng ủy phường Phước Mỹ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XII) và Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng... 18/04/2019

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 quận Sơn Trà: Rà soát kết quả bước đầu thực hiện Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 trên địa... 11/04/2019

Đảng ủy phường Mân Thái: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XII) và mô hình “3 tự giác”, “3 trách nhiệm” theo tinh thần... 09/04/2019

Đảng ủy phường Thọ Quang: Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) 08/04/2019

UBND quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020 05/04/2019

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 04/04/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 03/04/2019

Kho bạc Nhà nước quận Sơn Trà: Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước 01/04/2019

Quận ủy Sơn Trà: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) cho đảng viên các chi bộ trực thuộc 29/03/2019

Ủy ban Mặt trận TQVN quận Sơn Trà: Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kì 2019 - 2024 29/03/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT