Tìm kiếm
 

Hàng loạt Bộ luật, Luật và chính sách mới, quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2018 19/01/2018

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND quận Sơn Trà bãi bỏ Quyết định số 384/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 về việc ban hành Quy chế làm... 13/12/2017

Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ... 05/12/2017

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón 01/11/2017

Thông tư số 17/2017/TT-BNTPTNT ngày 11 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 quy định về khai thác chính và... 01/11/2017

Một số điểm mới của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP 17/10/2017

Quyết định số 2516/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2017 phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức chuẩn quốc gia 13/10/2017

Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông... 11/09/2017

Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần 04/09/2017

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/08/2017

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT