Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Đón Đoàn Kiểm tra của Bộ Quốc phòng về kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” 03/11/2021

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với lực lượng Cảnh sát biển? 28/10/2021

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam” 17/09/2021

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” 17/09/2021

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam 15/09/2021

Sơn Trà: Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 15/09/2021

Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định về quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam như thế nào? 13/09/2021

Những điểm mới trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam 07/09/2021

Luật cảnh sát biển Việt Nam 30/08/2021

Hướng dẫn Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 30/08/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT