Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Tổ chức Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt II năm 2018 05/11/2018

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức 22/10/2018

Thông báo Tham gia đào tạo sau đại học theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đợt 2 năm 2018 19/10/2018

Quận ủy Sơn Trà: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) 12/10/2018

70 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, Quận ủy Sơn Trà (16/10/1948 - 16/10/2018) 12/10/2018

V/v Đăng ký thực hiện Chỉ thị 29 CT/TU và Chỉ thị số 03 CT-UBND 19/11/2015

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29 CT/TU và Chỉ thị số 03 CT-UBND 19/11/2015

Thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 29 CT/TU 19/11/2015

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT