Tìm kiếm
 

Phường An Hải Đông: Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và bàn giao quản lý, giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật 24/04/2019

UBND quận Sơn Trà: Hội nghị tuyên truyền phân loại rác, chống rác thải nhựa và triển khai phong trào xã hội hóa nhà vệ sinh 12/04/2019

Phường Thọ Quang: Phát động điểm Phong trào và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 20/03/2019

Phường Nại Hiên Đông tổ chức phát động 3 phong trào năm 2019 19/03/2019

PhườngAn Hải Đông: Phát động điểm Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 19/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị 19/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 19/03/2019

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà: Tăng cường bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2019 18/03/2019

Phường An Hải Tây: Phát động điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và Chương trình Thành phố 4 an năm 2019 15/03/2019

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà: Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 14/02/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT