Tìm kiếm
 

Quyết định về việc công bố việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại quận Sơn Trà 24/12/2019

Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 24/12/2019

Tài liệu đào tạo chuyển đổi Hệ thống QLCL sang TCVN 9001:2015 30/08/2019

Mục tiêu chất lượng 2017 31/10/2017

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 31/10/2017

Bảng công bố lĩnh vực thực hiện ISO 9001:2008 31/10/2017

Mục tiêu chất lượng 2017 31/10/2017

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT