Tìm kiếm
 

Công văn số 6346/UBND-VHXH ngày 24/9/2020 của UBND thành phố v/v chuyển trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch... 25/09/2020

Công văn số 883/BQLATTP-NV ngày 17/9/2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố v/v hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch... 18/09/2020

Công văn số 239/BCĐ ngày 17/9/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đà Nẵng v/v dừng thiết lập cơ sở cách ly tập trung 18/09/2020

Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND thành phố về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do... 18/09/2020

Công văn số 1954/UBND-VP ngày 17/9/2020 của UBND quận v/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà 18/09/2020

Công văn số 3735/SYT-NVY ngày 16/9/2020 của Sở Y tế v/v tăng cường hoạt động Tổ Công tác COVID-19 tại cộng đồng 17/09/2020

Công văn số 6211/UBND-VHXH ngày 17/9/2020 của UBND thành phố v/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 17/09/2020

Công văn số 6168/UBND-VHXH ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v quản lý và tiếp tục theo dõi thông tin về sức khỏe đối với các trường hợp... 16/09/2020

Công văn số 1639/SCT-KHTCTH ngày 15/9/2020 của Sở Công thương v/v đề xuất hỗ trợ miễn giảm tiền mặt bằng do ảnh hưởng của dịch 16/09/2020

Công văn số 6574/SXD-TTS ngày 16/9/2020 của Sở Xây dựng v/v điều chỉnh hướng dẫn, quy định, yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19... 16/09/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT