Tìm kiếm
 

Kỷ niệm 193 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1829-2022) 29/06/2022

Hội Sách Sơn Trà năm 2022 - “Sách và Văn hóa đọc” 23/06/2022

Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2019: Mong một mùa bội thu 05/03/2019

Kỷ niệm 189 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu 23/07/2018

Kỷ niệm 189 năm ngày mất của danh thần Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại 19/07/2018

Ngành nghề truyền thống 13/02/2017

Từ xa xưa, người dân Sơn Trà cũng như bao người dân sống ở các làng quê đất Việt chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, nhưng bên cạnh đó họ còn làm nhiều nghề khác như đánh cá trên sông, trên biển...

Ngành nghề truyền thống 13/02/2017

Lễ hội Đình làng An Hải 17/09/2010

Làng An Hải, nguyên xưa có tên là xã Phước Vang, thuộc tổng Phước Châu thượng, huyện Hoà Vinh (Hoà Vang), đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) được cải danh xưng là xã An Hải, thuộc tổng An...

Quá trình hình thành làng 17/09/2010

Xưa quận Sơn Trà gồm có 6 làng (xã) là: Vĩnh Yên tức Mân Quang; Nam An tức Nam Thọ, Tân An và Cổ Mân; Phước Trường; Phước Vang tức An Hải; Mỹ Khê và làng Nại tức Nại Hiên....

Lế hội Đình làng An Hải 30/07/2010

Làng An Hải nguyên xưa có tên là xã Phước Vang, thuộc tổng Phước Châu thượng, huyện Hòa Vinh (Hòa Vang), đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu ( 1691-1725) được cải danh xưng là xã An Hải, thuộc tổng An Lưu...

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT