Tìm kiếm
 

Công văn triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 24/11/2021

Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Phan Thị Hòe và ông Ngô Thơ (chết) đang sử dụng thửa đất số 35, tờ bản đồ số 31,... 17/11/2021

Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lê Thị Thiệp và hộ có tài sản trên đất là ông Huỳnh Đức Khánh và bà Phan Thị Mỹ... 17/11/2021

Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Côi và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang sử dụng thửa đất số 84 tờ... 17/11/2021

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên và ông Vương Đình Chiến (chết) đang sử dụng tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số... 17/11/2021

Quyết định Thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên và ông Vương Đình Chiến (chết) đang sử dụng tại thửa... 17/11/2021

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Lê Thị Thiệp đang sử dụng thửa đất số 33, tờ bản đồ số 31, tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà 17/11/2021

Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Côi và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang sử dụng thửa đất số 84 tờ bản đồ số 42, tại phường... 17/11/2021

Công văn triển khai xử phạt các hành vi vi phạm trật tự ATGT được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông 09/11/2021

Công văn điều chỉnh giờ đóng cắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng 26/10/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT