Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tuyên truyền công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 24/05/2022

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Sơn Trà tháng 01/2022 14/01/2022

Chi bộ Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà kết nạp đảng viên mới 10/01/2022

Công văn số 78-CV/QU ngày 29 tháng 10 năm 2020 Về việc tập trung khắc phục thiệt hại bão số 09 30/10/2020

KẾ HOẠCH tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách... 19/10/2020

KẾ HOẠCH học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -... 19/10/2020

Tài liệu Hội nghị Quận ủy lần thứ 21 (mở rộng) 23/06/2020

Phụ lục báo cáo năm 2019 03/12/2019

Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy 03/12/2019

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá V về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 03/12/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT