Tìm kiếm
 

Phường An Hải Bắc: Hội nghị hướng dẫn, tuyên truyền, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 -... 16/04/2021

Phước Mỹ: Phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 16/04/2021

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN BIẾT VỀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 06/04/2021

Sơn Trà: Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 06/04/2021

PhườngAn Hải Tây: Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/04/2021

Quận đoàn Sơn Trà phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận 05/04/2021

Tiếp tục tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/04/2021

An Hải Đông: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05/04/2021

UBMTTQVN quận Sơn Trà: Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 26/03/2021

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 25/03/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT