Tìm kiếm
 

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 (khóa XIII) 23/10/2021

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi quận năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị... 25/06/2021

CÁC MỤC TIÊU ĐƯỢC ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐẶT RA 13/04/2021

ĐẠI HỘI XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: 05 QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 06/04/2021

05 vấn đề cần triển khai để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 01/04/2021

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 30/03/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT