Tìm kiếm
 

Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, tuần lễ biển và hải đảo trên địa bàn quận Sơn Trà... 08/06/2021

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 251/TB-VP ngày 04/6/2021 của Văn phòng UBND thành phố 08/06/2021

Công văn tăng cường khai báo y tế điện tử và kiểm soát ra vào qua mã QRCode phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà 08/06/2021

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 241/TB-VP ngày 31/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố 03/06/2021

Công văn Triển khai thực hiện Thông báo số 247/TB-VP ngày 01/6/2021 của Văn phòng UBND thành phố 03/06/2021

Quyết định dừng thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 03/06/2021

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 239/TB-VP ngày 29/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố và Quyết định 78/QĐ-BCĐ ngày 29/5/2021 03/06/2021

Thông báo về việc phân công lịch trực phòng, chống dịch COVID-19 03/06/2021

Thông báo Quyết định dừng thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 03/06/2021

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 229/TB-VP ngày 25/5/2021 của Văn phòng UBND thành phố 27/05/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT