Tìm kiếm
 

Công văn số 1648/UBND-VP ngày 07/8/2020 của UBND quận Sơn Trà v/v tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 07/08/2020

Công văn số 5228/UBND-VHXH ngày 06/8/2020 của UBND thành phố v/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8,9 năm 2020 trong thời gian tiếp tục phòng,... 07/08/2020

Sơn Trà: 02 điểm tiếp nhận hàng viện trợ, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 06/08/2020

Thông báo về việc tổ chức lại số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến dịch COVID-19 tại TTYT các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/08/2020

Thông báo thành lập các tổ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà 05/08/2020

Thông báo về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Chi cục Thuế trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 04/08/2020

Thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng và đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội 03/08/2020

Công văn số 5049/UBND-KTTC ngày 01/8/2020 của UBND thành phố vv/ bảo đảm xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 lưu... 02/08/2020

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/8/2020 của UBND thành phố về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa... 01/08/2020

Công văn số 1598/UBND-VP ngày 31/7/2020 của UBND quận về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chống đại dịch COVID-19 31/07/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT