Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 04/02/2021

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 02/02/2021

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 trên địa bàn quận 26/01/2021

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 26/01/2021

Thông tư mới hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các... 11/01/2021

Nghị định mới quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần 11/01/2021

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2021 05/01/2021

Thông tư mới ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề... 25/12/2020

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng 24/12/2020

Nghị định mới quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 14/12/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT