Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận 13/01/2020

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 02/01/2020

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 30/12/2019

Thêm 01 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 28/12/2019

Thông tư mới của Bộ Nội vụ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 24/12/2019

Quy định mới của UBND thành phố Đà Nẵng về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố 13/12/2019

Sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ ngày 01/11/2020 06/12/2019

Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày... 06/12/2019

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán,... 26/11/2019

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” 25/11/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT