Tìm kiếm
 

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc... 24/09/2020

Nghị định mới quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 15/09/2020

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn... 14/09/2020

Một số nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/08/2020

Quy định mới về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2020

13 HÀNH VI VI PHẠM PHÒNG CHỐNG COVID- 19 VÀ MỨC PHẠT 17/08/2020

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 17/08/2020

Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 14/08/2020

Nghị quyết số 119/2020/QH14 "Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng" 05/08/2020

Ban hành Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc 03/08/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT