Tìm kiếm
 

Đà Nẵng: Tiếp tục hướng dẫn xử lý phạt phạm hành chính trong phòng chống dịch Covid- 19 11/06/2021

Tìm hiểu Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo 08/06/2021

Công văn phổ biến, quán triệt Thông tư số 07/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp 03/06/2021

Sơn Trà: ban hành Kế hoạch Phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới biển... 01/06/2021

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng hướng dẫn xử phạt các vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 28/05/2021

Sơn Trà: Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 06/04/2021

Quận đoàn Sơn Trà phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận 05/04/2021

Sơn Trà: Hội nghị triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130 của Thủ tướng Chính phủ 17/03/2021

Sơn Trà: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 04/02/2021

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 02/02/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT