Tìm kiếm
 

Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền 30/09/2019

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 12/09/2019

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư về xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 20/08/2019

Thông tư mới quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,... 17/08/2019

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải tỏa đền bù, tái định cư thuộc thẩm quyền giải quyết của... 05/08/2019

Quy định mới hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên... 30/07/2019

Quy định về tặng quà, nhận quà tặng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 25/07/2019

Những nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 24/07/2019

Từ ngày 1/7/2019 tăng phí đóng bảo hiểm y tế 01/07/2019

Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 17/06/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT