Tìm kiếm
 

Nghị định mới quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 11/11/2020

GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14 29/10/2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 12/10/2020

Thông báo số 1644/TB-SNV ngày 30/9/2020 của Sở Ngoại vụ về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa... 07/10/2020

Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 07/10/2020

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc... 24/09/2020

Nghị định mới quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 15/09/2020

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn... 14/09/2020

Một số nội dung quy định về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/08/2020

Quy định mới về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 21/08/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT