Tìm kiếm
 

Tập trung triển khai thực hiện tốt Thuế môn bài năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/12/2015 Lượt xem: 13

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, khoản thu mang tính bắt buộc không hoàn trả trực tiếp và được pháp luật quy định. Nhà nước sử dụng khoản thu từ Thuế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống xã hội công bằng cho mọi tầng lớp dân cư.

Các tổ chức, cá nhân, nộp mỗi năm 1 lần Thuế môn bài vào tháng đầu năm dương lịch hoặc tháng đầu tiên đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cơ sở mới thành lập.

Các tổ chức kinh tế nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư với 4 mức như sau:

Bậc 1, có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài cả năm là 3 triệu đồng/năm.

Bậc 2, có vốn đăng ký từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài cả năm 2 triệu đồng/năm.

Bậc 3, có vốn đăng ký từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, mức thuế môn bài cả năm 1 triệu 500 ngàn đồng/năm.

Bậc 4, có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng, mức thuế môn bài cả năm 1 triệu đồng/năm.

Căn cứ xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế.

Ví dụ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn A, vốn đăng ký của năm 2015 là 6 tỷ đồng thì mức Môn bài năm 2016 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 6 tỷ đồng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2016 là 2 triệu đồng một năm.

Việc xác định bậc thuế môn bài đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong đăng ký kinh doanh năm thành lập để xác định mức thuế môn bài. Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế môn bài theo mức 1 triệu đồng/1 năm.

Hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức như sau:

Bậc 1: 1triệu đồng/1 năm; Bậc 2: 750 ngàn đồng/1 năm; Bậc 3: 500 ngàn đồng/1 năm; Bậc 4: 300ngàn đồng/1 năm; Bậc 5: 100 ngàn đồng/1 năm; Bậc 6: 50 ngàn đồng/1 năm.

Ngoài ra, các đối tượng khác gồm: Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc Chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh cũng nộp thuế môn bài theo 6 bậc nêu trên.

Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm và được thực hiện như sau:

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế có thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Người nộp thuế nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc như Chi nhánh, cửa hàng… kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Đối với tổ chức kinh tế thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài. Cụ thể chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm, đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động đối với các tổ chức kinh tế mới ra hoạt động.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh cá thể, đối tượng khác và các trường hợp cơ quan Thuế tính thuế, ấn định thuế thì thời hạn nộp thuế môn bài là thời hạn ghi trên thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế môn bài cả năm, nếu thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn X thành lập vào ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì nộp thuế môn bài cả năm 2016.

Công ty cổ phần Y thành lập vào ngày 01 tháng 8 năm 2016 thì nộp thuế môn bài cho nửa năm 2016.

Cơ sở kinh doanh thực tế có kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế thì phải nộp thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm các cơ quan chức năng phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay cuối năm.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế và nộp đầy đủ, đúng hạn tiền thuế môn bài vào ngân sách Nhà nước.

Nếu cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm so với thời hạn quy định từ 01 đến 90 ngày, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 4 trăm ngàn đồng đến 5 triệu đồng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không nộp hồ sơ khai thuế môn bài hoặc nộp hồ sơ khai thuế môn bài sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì được xem là hành vi trốn thuế.

Ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế theo quy định còn bị phạt từ 1 đến 3 lần thuế trốn. Nếu cơ sở kinh doanh nộp chậm tiền thuế môn bài so với thời hạn quy định sẽ bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế./.

Mai Hồng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT