Tìm kiếm
 

Quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/01/2016 Lượt xem: 6

Ngày 16/11/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BYT hướng dẫn việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Thông tư này phân cấp các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu thành 04 tuyến, gồm: tuyến xã (và tương đương), tuyến quận, huyện (và tương đương), tuyến tỉnh, thành phố (và tương đương), tuyến trung ương (và tương đương). Theo đó, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc tuyến xã, phường và tuyến quận, huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu thuộc tuyến tỉnh, thành phố và tuyến trung ương trong những trường hợp nhất định theo văn bản của Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT được lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu như: Các đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ (cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh, trung ương theo quy định của pháp luật thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe); người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi; người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu;

Ngoài việc quy định các trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế như Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế, Thông tư 40 còn quy định thêm một số trường hợp khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế khác nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng vẫn được xác định là đúng tuyến và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bao gồm:

Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến quận, huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến, quận, huyện trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố.

Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện quận, huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố (trong trường hợp bệnh viện quận, huyện không có khoa y học cổ truyền).

Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, thành phố chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, thành phố hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh, thành phố cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

Trường hợp cấp cứu: Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu./.

Mai Hồng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT