Tìm kiếm
 

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà triển khai thực hiện Quyết định 9468/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích người dân trả nợ tiền sử dụng đất
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/01/2016 Lượt xem: 20

Ngày 06 tháng 01 năm 2016, UBND quận Sơn Trà đã ban hành Công văn số 17/UBND-VP triển khai thực hiện Quyết định số: 9468/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất để làm nhà ở trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Giao Chi cục Thuế quận chủ trì, phối hợp với Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử quận, Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại quyết định số 9468/QĐ-UBND đến các tổ dân phố những nội dung sau:

- Về chính sách khuyến khích trả nợ sớm tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/3/2011 thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất với mức giảm 25% tổng số tiền lãi phát sinh (nếu có) tại tiết b, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố từ ngày 01/01/2016 đến ngày 29/02/2016. Kể từ ngày 01/03/2016 trở đi, các hộ dân phải trả nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp các hộ dân ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng được lựa chọn 1 trong 2 hình thức trả nợ sau: (1) Trả nợ theo đúng chính sách tại Quyết định 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và chính sách khuyến khích trả nợ sớm của UBND thành phố; (2) Trả nợ theo số vàng còn nợ nhân với giá vàng 98% tại thời điểm trả nợ do Sở Tài chính thông báo và đảm bảo số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ gốc (trường hợp giá vàng tại thời điểm ghi nợ cao hơn hoặc bằng giá vàng tại thời điểm trả nợ thì trả đúng bằng số tiền nợ gốc). Quy định này không hồi tố cho các trường hợp đã hoàn thành việc trả nợ tiền sử dụng đất.

- Đối với các hộ dân nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/03/2011 trở về sau (theo Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 và Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố), các đơn vị liên quan theo dõi thời hạn trả nợ trong vòng 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất, thông báo để các hộ dân biết và trả nợ theo số tiền ghi nợ hoặc còn nợ; trường hợp trả nợ quá thời gian quy định (sau 5 năm) thì phải trả nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Chi cục thuế, Ban tiếp công dân quận, phòng Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 9468/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn (nếu có) tại trụ sở cơ quan, đơn vị đến hết ngày 29/02/2016./.

Mai Hồng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT