Tìm kiếm
 

Quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/01/2016 Lượt xem: 55

Ngày 16/12/2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 9294/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quy định này quy định về quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ; giải quyết hồ sơ; trả kết quả giải quyết hồ sơ; mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong qua trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đối tượng áp dụng bao gồm: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc có giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; UBND các quận, huyện; UBND phường, xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phốn có giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Cơ chế một cửa được áp dụng trong qua trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công việc liên quan trực tiếp vơi tổ chức, cá nhân do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị nêu trên. Cơ chế một cửa liên thông được áp dụng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đăng ký đất đai; bảo trợ xã hội; chính sách đối với người có công; cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè; đăng ký doanh nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký xác nhận và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch; cấp phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị đối với công trình xây dựng; chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài; các lĩnh vực khác do Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Quy định cũng nêu rõ về thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và tra kết quả; nghiêm cấm 5 hành vi ttrong thực thi công vụ; quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc công khai thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Quyết định 9294/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2015 và thay thế Quyết định 4503/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và Quyết định 4810/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

VP

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT