Tìm kiếm
 

Công văn về việc báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và đánh giá, xếp loại công tác văn thư lưu trữ trực tuyến năm 2017
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/01/2018 Lượt xem: 11

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT