Tìm kiếm
 

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/01/2018 Lượt xem: 67

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường An Hải Bắc: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường An Hải Tây: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường An Hải Đông: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường Phước Mỹ: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường Mân Thái: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường Thọ Quang: Xem tại đây

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2017 phường Nại Hiên Đông: Xem tại đây
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT