Tìm kiếm
 

Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành công văn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/04/2016 Lượt xem: 7

Trên cơ sở Kế hoạch số 11-KH/BTGQU, ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Công văn số 69-CV/BTGQU ngày 03/4/2016 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các nhiệm vụ như:

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; động viên mọi cử tri phát huy quyền lợi của mình, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, tuyên truyền những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp lần này; tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính, đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên dư luận xã hội, qua hệ thống truyền thanh, tổ chức hội nghị, hội họp, phổ biến Trang tin Pháp luật tháng 3 năm 2016 chuyên đề tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân do phòng Tư pháp và Hội Luật gia quận phát hành đã gửi đến từng tổ dân phố.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (đợt 1: hoàn thành trước ngày 10/4; đợt 2: từ ngày 25/4 đến 25/5/2016) theo Kế hoạch tuyên truyền của Tổ giúp việc công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn quận Sơn Trà. Thực hiện sớm các cụm pano trang trí tại các vị trí đông người qua lại, tạo không khí sôi nổi về ngày bầu cử.

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức xe tuyên truyền lưu động, tuyên truyền ở các khu dân cư, thực hiện ngay trong tháng 4 năm 2016.

3. Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử tăng dung lượng, thời lượng, tin bài phản ánh hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kịp thời phản ánh ý kiến xây dựng của cử tri toàn quận, kết hợp với phê phán các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thành Hưng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT