Tìm kiếm
 

Thanh tra quận Sơn Trà giao kế hoạch công tác thanh tra năm 2017
Người đăng tin: UBND Quận Sơn Trà Ngày đăng tin: 03/07/2017 Lượt xem: 58

Trên cơ sở định hướng của cơ quan chuyên môn cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, Thanh tra quận Sơn Trà đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tại các đơn vị trường học và UBND phường thuộc quận; Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân quận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; Kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND quận, Chánh Thanh tra quận.

Kế hoạch đã được Thanh tra thành phố rà soát chống trùng lắp nội dung, đối tượng thanh tra và đã được Chủ tịch UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 07/12/2016. Thanh tra quận đã giao kế hoạch thanh tra năm 2017 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị là đối tượng thanh tra và các cơ quan liên quan.

Việc giao kế hoạch thanh tra đến các đối tượng thanh tra ngay sau khi được phê duyệt là hoạt động nằm trong nhóm quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời nhiệm vụ này cũng đã được quy định cụ thể tại Khoản 5, Điều 36 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Nguyễn Thị Mai

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT