Tìm kiếm
 

Thông tin về Quy trình tiếp công dân hiện hành
Người đăng tin: UBND Quận Sơn Trà Ngày đăng tin: 03/07/2017 Lượt xem: 31

Tiếp công dân là việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Để công tác tiếp công dân được thực hiện đảm bảo thống nhất với các văn bản pháp luật khác có liên quan, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 về Quy định quy trình tiếp công dân tại các cơ quan: Chính phủ; Bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ; Tổng cục và tổ chức tương đương; Cục; Ủy ban nhân dân các cấp; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập.

Địa điểm tiếp công dân là Trụ sở của Ban tiếp công dân, phòng tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân.

Để thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin về quy trình tiếp công dân, quận Sơn Trà đăng toàn văn Thông tư 06/2014/TT-TTCP tại đây:

Nguyễn Thị Mai

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT