Tìm kiếm
 

Trả lời khiếu nại của công dân Vũ Thị Kim Dự
Người đăng tin: UBND Quận Sơn Trà Ngày đăng tin: 03/07/2017 Lượt xem: 62

Bà Vũ Thị Kim Dự, trú tại tổ 20 An Nhơn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, gửi đơn khiếu nại các Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 10/02/2015 về xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 01/QĐ-CC ngày 27/3/2015 về việc Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc. Trên cơ sở xem xét nội dung khiếu nại, kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc và kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra quận Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận đã ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Kim Dự. Nội dung trả lời khiếu nại như sau:

Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại đề ngày 04 tháng 5 năm 2015 của bà Vũ Thị Kim Dự, trú tại tổ 20 An Nhơn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đối với Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 10/02/2015 về xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 01/QĐ-CC ngày 27/3/2015 về việc Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc Về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của bà Vũ Thị Kim Dự.

Nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại thì bà Vũ Thị Kim Dự có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT