Tìm kiếm
 

Trả lời khiếu nại của công dân Huỳnh Thị Kim Thoa
Người đăng tin: UBND Quận Sơn Trà Ngày đăng tin: 03/07/2017 Lượt xem: 82

UBND quận Sơn Trà nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Kim Thoa, trú tại tổ 6 An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại nội dung liên quan đến việc xác định vị trí đất giải tỏa của hộ bà tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND quận Sơn Trà Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số, vị trí đất cho các hộ giải tỏa để thực hiện xây dựng Khu đất công trình công cộng ký hiệu A1 thuộc dự án Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đồng thời Bà Huỳnh Thị Kim Thoa yêu cầu xác định lại vị trí đất giải tỏa của hộ bà là vị trí 2 đường Phạm Văn Đồng và đền bù theo quy định. Trên cơ sở xem xét nội dung khiếu nại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra quận Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Thoa. Nội dung trả lời khiếu nại như sau:

Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Thoa, trú tại tổ 6 An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đối với nội dung liên quan đến việc xác định vị trí đất giải tỏa của hộ bà tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND quận Sơn Trà Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số, vị trí đất cho các hộ giải tỏa để thực hiện xây dựng Khu đất công trình công cộng ký hiệu A1 thuộc dự án Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Việc bà Huỳnh Thị Kim Thoa yêu cầu xác định lại vị trí đất giải tỏa của hộ bà là vị trí 2 đường Phạm Văn Đồng là không có cơ sở.

Công nhận và giữ nguyên nội dung liên quan đến việc xác định vị trí đất giải tỏa của hộ bà Huỳnh Thị Kim Thoa tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND quận Sơn Trà Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số, vị trí đất cho các hộ giải tỏa để thực hiện xây dựng Khu đất công trình công cộng ký hiệu A1 thuộc dự án Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nếu không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại thì bà Huỳnh Thị Kim Thoa có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT