Tìm kiếm
 

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/01/2018 Lượt xem: 18

Thực hiện các quy định về chính sách phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà NẵNg, cụ thể như sau:

1.Đối tượng chịu phí BVMT:

- Nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng, mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Trong đó: số lượng nước sạch sử dụng được xác định căn cứ vào số người theo sổ hộ khẩu gia đình (đối với gia đình) hoặc bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động (đối với tổ chức không sản xuất, chế biến) và lượng nước sạch bình quân theo đầu người trong xã, phường, thị trấn. Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng thì số lượng nước sạch sử dụng được xác định căn cứ vào quy mô hoạt động kinh doanh, dịch vụ do cơ sở tự kê khai và thẩm định của UBND xã, phường, thị trấn.

2.Đối tượng thu phí:

- UBND các phường là cơ quan thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, các nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng.

- UBND các phường được trích để lại 25% tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác để chi phí phục vụ công tác thu,75% số thu phí còn lại nộp vào ngân sách phường.

- Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt nộp vào ngân sách phường được dử dụng cho công tác phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải và công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ.

Chi cục Thuế

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT