Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2017
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/02/2018 Lượt xem: 36

Sáng ngày 01/02/2018, Quận ủy Sơn Trà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Xuân Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy.

Toàn cảnh hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2017, các cấp ủy đảng đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận; ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố"; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đổi mới phương pháp công tác, nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng do cấp ủy và ngành dọc cấp trên giao. Chất lượng công tác chuyên môn và năng lực tham mưu, giúp việc của các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, các Ban Chỉ đạo được nâng lên. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng đã góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và của toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 do Nghị quyết của Quận ủy đề ra.

         

Nhờ đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo môi trường phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, nhất là thu ngân sách đạt 143% kế hoạch. Chương trình 4 an và văn hóa văn minh đô thị được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và sự tham gia của người dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự, cảnh quan, môi trường đô thị. Phối hợp tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối Lễ hội pháo hoa quốc tế, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

           

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong năm 2017, nhất là trên lĩnh vực nắm bắt diễn biến tình hình, giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát, thông tin báo cáo, công tác phối hợp; hạn chế trong hoạt động của các Ban chỉ đạo; năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ quận đến cơ sở chưa ngang tầm nhiệm vụ…

         

Trên cơ sở đó, đồng chí Cao Xuân Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ trì hội nghị đã chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 0CT/TW gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và Chỉ thị 29-CT/TU, chú trọng việc đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo của cấp ủy và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; triển khai tốt việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy trong năm 2018, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 và Chương trình hành động thực hiện Kết luận 89 của Ban Thường vụ Thành ủy; chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo chất lượng và đúng quy định; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Đảng; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

         

Tại Hội nghị, có 02 tập thể đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạng tiêu biểu" 5 năm liền và 45 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền được nhận Bằng khen của Thành ủy; Quận ủy khen thưởng 3 tổ chức cơ sở đảng đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu", 16 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực xây dựng Đảng năm 2017.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017

                                 

                                                     Nguyễn Thị Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT