Tìm kiếm
 

Mân Thái: Hội nghị tổng kết 3 phong trào thi đua năm 2017
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 30/01/2018 Lượt xem: 23

Chiều ngày 29/01/2018, UBND phường Mân Thái tổ chức Hội nghị tổng kết 3 phong trào: Phong trào Thi đua Tổ dân phố, Phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giao chỉ tiêu năm 2018. Đ/c Đặng Đình Hưởng- Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đ/c trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư và Tổ trưởng các tổ dân phố đã về dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: được sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ phường, sự điều hành của UBND, công tác phối hợp của Uỷ ban Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân địa phương, phường Mân Thái đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2017 và đạt được nhiều kết quả tích cực trong tất cả các phong trào: vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" tài sản; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp; các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán lạc hậu, cổ hủ từng bước bị loại bỏ, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn, phát huy, bước đầu hình thành những nét văn hoá mới, văn minh, phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới…

 

Hội nghi cũng đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giao chỉ tiêu năm 2018; khen thưởng cho 26 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động 03 phong trào năm 2017.

Lãnh đạo trao khen thưởng cho các tập thể

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT