Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 07/02/2018 Lượt xem: 43

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quận Sơn Trà đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong tổ chức thực hiện pháp lệnh, các nghị định…chú trọng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo”, các cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

 

Trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở được nâng lên. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phong cách làm việc gần dân, sát dân được chú trọng. Mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường; vai trò giám sát, phản biện xã hội và năng lực hoạt động thực tiễn của Mặt trận, các đoàn thể được nâng lên; quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện tốt hơn, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng phát huy hiệu quả và được khẳng định.

 

Các địa phương đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định của thành phố; các văn bản pháp luật, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính của tổ chức và công dân; việc thu chi các loại quỹ, các khoản huy động trong dân; công khai thu chi ngân sách, quyết toán tài chính ngân sách; công khai các công trình xây dựng, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ công dân.

 

Để ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, tại Hội nghị tổng kết vừa qua, Quận ủy Sơn Trà đã khen thưởng 9 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017.

 

                                                                         Nguyễn Thị Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT