Tìm kiếm
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 27/02/2018 Lượt xem: 126

Ngày 16 tháng 12 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.

 

Việc đào tạo, bồi dưỡng trên nguyên tắc: phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương và của thành phố; đảm bảo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, bổ nhiệm; đề cao vai trò tự học, khuyến khích khả năng tự nghiên cứu của CBCCVC để hoàn thiện năng lực công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cá nhân.

 

Mục tiêu của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm nay tập trung vào các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp; đồng thời cũng nhằm mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC vững mạnh, từng bước phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 tập trung vào các nhóm ngành chính, đó là: Nhóm kiến thức quản lý hành chính nhà nước, pháp luật và nhóm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, vị trí việc làm, thực thi công vụ.

 

Đối với nhóm kiến thức quản lý hành chính nhà nước, pháp luật dự kiến gồm các lớp: Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên; bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính; trung cấp hành chính.

 

Đối với nhóm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, vị trí việc làm, thực thi công vụ gồm các lớp: Tập huấn nghiệp vụ quản lý công chức viên chức; triển khai văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị đơn vị sự nghiệp công lập; bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính; nghiệp vụ sử dụng phần mềm một cửa tập trung; bồi dưỡng tổ trưởng tổ dân phố mới được bổ nhiệm; công tác Nội vụ dành cho công chức phường xã; triển khai các quy định mới về công tác văn thư lưu trữ; sử dụng hệ thống đánh giá công tác văn thư lưu trữ trực tuyến; kỹ năng soạn thảo văn bản, lập hồ sơ công việc và công tác lưu trữ; cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo; phổ biến các Nghị định thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc; nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng; bồi dưỡng đạo đức công vụ và kiến thức quản lý đô thị dành cho Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận huyện và Tổ quy tắc đô thị phường.

 

Với mục tiêu trang bị kiến thức cơ bản, chuyên sâu, các kỹ năng theo chuyên đề nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC thành phố có đủ năng lực, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hy vọng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 của thành phố sẽ được thực hiện tốt và mang lại hiệu quả cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC toàn thành phố.

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT