Tìm kiếm
 

Nghị định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 27/02/2018 Lượt xem: 58

Ngày 01 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 7 chương, 46 điều với đối tượng áp dụng là: Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

         

Quy định về điều kiện đối với đào tạo sau đại học:

 

Đối với cán bộ, công chức: Nghị định quy định cán bộ, công chức phải có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

 

Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

 

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo, không được cở sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì phải đền bù chi phí đào tạo.

 

Nghị định cũng quy định về hình thức, nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng, quản lý, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng; về thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu bồi dưỡng; đánh giá chất lượng bồi dưỡng; bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước; kinh phí đào tạo bồi dưỡng và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng.

 

Nghị định 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017, thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35, 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 

 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT