Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà triển khai thực hiện phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 02/03/2018 Lượt xem: 31

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quận năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan và người dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới; có hình thức xử lý phù hợp và tư vấn người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện. Triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

 

Kế hoạch đề ra nhiều nội dung: Triển khai chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12) và hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11); Tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Mở rộng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư; xây dựng và phát triển đa dạng các chương trình, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo lực trên môi trường mạng, và phân biệt đối xử vì lý do giới tính. Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, người cung cấp dịch vụ và cộng tác viên tại cộng đồng về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tập huấn, tư vấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân, kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới. Triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng. Triển khai hoạt động kết nối dịch vụ, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và can thiệp, xử lý phù hợp người gây bạo lực. Hỗ trợ chăm sóc, tư vấn cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở y tế. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Xây dựng trường học an toàn, không bạo lực. Xây dựng thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái. Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

 

Ủy ban nhân dân quận giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, UBND các phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND quận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

                                                                                                Nhân Văn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT