Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/03/2018 Lượt xem: 41

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE); tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện, cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, tinh thần và đạo đức; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, ngày 12 tháng 3 năm 2018, Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2018.

 

 Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đạt 90% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội được nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về BVCS&GDTE; 90% trẻ em từ 9 tuổi trở lên có kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực và biết địa chỉ liên hệ khi bị hoặc phát hiện trẻ em khác có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại; triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; 100% cán bộ làm công tác trẻ em và cộng tác viên Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận, 70% cán bộ Đoàn, đội, giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực về công tác BVCS&GDTE; Duy trì 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức để có cơ hội hòa nhập cộng đồng; hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục, bị bạo lực, tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật; Duy trì 100% phường được công nhận đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVCS&GDTE.

 

Ủy ban nhân dân quận giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã  hội quận chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, theo dõi, định kỳ và tổng hợp, báo cáo về UBND quận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào ngày 10/5 và 10/11 hàng năm.

 

                                                                                      Nhân Văn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT