Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thực hiện qui chế dân chủ tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/03/2018 Lượt xem: 96

Thực hiện Công văn số 927/UBND-SLĐTBXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, ngày 12 tháng 3 năm 2018 Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn quận về việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp năm 2018, nhằm tiếp tục triển khai Kế hoạch Chương trình hoạt động “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng”, thực hiện kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận, đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp góp phần ổn định và phát triển sản xuất; giúp các doanh nghiệp nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phản ánh các tồn tại thực tế cần giải quyết đối với cơ chế chính sách pháp luật; giúp nhà nước hoàn thiện pháp luật về lao động.

 

Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ, việc thực hiện các chế độ, chính sách của đơn vị đối với người lao động được chia làm 03 đợt tại 60 doanh nghiệp trên địa bàn quận.

 

Ủy ban nhân dân quận giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận- Cơ quan thường trực cử 01 đồng chí lãnh đạo làm Trưởng đoàn và 01 cán bộ phụ trách Lao động - Việc làm làm thư ký; tổng hợp kết quả sau mỗi đợt kiểm tra báo cáo UBND quận. Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận làm Phó Trưởng đoàn, Bảo hiểm xã hội quận và Trung tâm Y tế quận cử người tham gia thành viên.                  

                                    

                                                                                                                     Nhân Văn 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT