Tìm kiếm
 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 19/03/2018 Lượt xem: 11

Ngày 01/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018.

 

Chi tiết Nghị định nêu trên được đăng tải trên hệ thống văn bản cổng thông tin điện tử chính phủ (http:// vanban.chinhphu.vn Mục văn bản quy phạm pháp luật).

 

 

                                                          Phòng Văn hóa - Thông tin

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT