Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Chỉ đạo việc tổ chức và tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 23/03/2018 Lượt xem: 152

Ngày 19/3/2018, Quận ủy Sơn Trà ban hành công văn số 588-CV/QU chỉ đạo việc tổ chức và tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn quận.

         

Xác định Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác Dân vận, hướng tới kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019) và 90 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể:

         

Tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước, có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng-an ninh… với các mô hình thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không, 3 có”, các chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, “Đẩy mạnh thu hút đầu tư”…

         

- Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổng hợp, lập danh sách các mô hình, điển hình tiêu biểu, đảm bảo “người thật, việc thật” và cung cấp cho các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên viết tin, bài phản ảnh, tuyên truyền, tham gia Cuộc thi.

         

Ban Thường vụ Quận ủy giao Ban Dân vận Quận ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch số 21-KH/BDVTU ngày 22/11/2017 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; đồng thời đề nghị từng địa phương, cơ quan, đơn vị có biện pháp vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ, các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, viết và gửi bài tham gia Cuộc thi.

         

Theo Kế hoạch số 21-KH/BDVTU ngày 22/11/2017 của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, số lượng và hình thức khen thưởng được quy định cụ thể như sau:

         

- Về số lượng giải thưởng: có 06 giải A; 15 giải B; 15 giải C; 30 giải Khuyến khích và 10 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí và Ban dân vận cấp ủy tiêu biểu.

         

- Về hình thức khen thưởng: Tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi cho tác giả, tác phẩm đạt giải; tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các cơ quan báo chí và Ban dân vận cấp ủy xuất sắc.

         

- Hằng năm, các tác phẩm báo chí tiêu biểu được khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống công tác Dân vận và đưa vào Vòng Chung khảo của cuộc thi; các tấm gương “dân vận khéo” của các tác phẩm báo chí tiểu biểu được lựa chọn vào vòng Chung khảo qua các năm sẽ được dự gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).

 

VPQU

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT