Tìm kiếm
 

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 02/04/2018 Lượt xem: 11

Nội dung chi tiết xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT