Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tiếp tục vận động hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 03/04/2018 Lượt xem: 35

Ngày 27/3/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành công văn số 597-CV/QU chỉ đạo việc tiếp tục vận động hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ và nhân dân trên địa bàn quận về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hòa Vang nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hỗ trợ hội viên Nông dân nghèo phát triển sản xuất và thực hiện một số công trình dân sinh trên địa bàn quận mà không có kinh phí của thành phố cấp.

         

Theo đó, Quận ủy giao cho Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà triển khai vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc quận đóng góp ½ ngày lương/người/năm. UBMT và các đoàn thể quận phối hợp với các địa phương tổ chức vận động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, theo mức: các phường An Hải Bắc, Thọ Quang, phước Mỹ vận động đóng góp 25 triệu đồng/phường/năm; các phường còn lại vận động 15 triệu đồng/phường/năm. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/5/3018. Số tiền vận động được chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQVN quận. Giao UBMTTQVN quận quản lý nguồn kinh phí vận động, chi và quyết toán theo quyết định của Thường trực Quận ủy, đảm bảo nguyên tắc chứng từ theo quy định của pháp luật.

         

Quận ủy cũng giao cho Ban Dân vận Quận ủy chủ trì phối hợp theo dõi, đôn đốc công tác thu, kiểm tra kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất chủ trương hỗ trợ và báo cáo kết quả cho Thường trực Quận ủy theo định kỳ.

 

VPQU

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT