Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 03/04/2018 Lượt xem: 38

Ngày 26/3/2018, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành công văn số 594-CV/QU chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch phát triển của địa phương thực sự được triển khai, quán triệt đầy đủ đến với đảng viên, CBCCVC-LĐ và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2018 trên địa bàn quận.

         

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn số 55-HD/BTGQU ngày 19/01/2018 của Ban Tuyên giáo Quận ủy. Trong đó cần tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương; tuyên truyền chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” gắn với thực hiện Kết luận 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố” và Chương trình thành phố 4 an, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

         

Công tác tuyên truyền cần được đổi mới, sáng tạo, thực chất với nội dung ngắn gọn, phù hợp theo phương châm “biết chủ trương lớn, hiểu kỹ việc phải làm”; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo cả về chiều rộng và chiều sâu, vừa tạo được không khí rộn ràng, phấn khởi, vừa khơi dậy được truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc để bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

         

Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì việc hướng dẫn, phối hợp, theo dõi công tác tuyên truyền và định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ để tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

 

VPQU

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT