Tìm kiếm
 

Nhìn lại chặng đường sau 20 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 10/04/2018 Lượt xem: 304

Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ quận Sơn Trà đã đạt được những kết quả nổi bật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trong thời kỳ đổi mới. Những thay đổi về diện mạo của quận Sơn Trà ngày nay là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.

 

Quận Sơn Trà được thành lập theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 1997. Là một quận nội thành của thành phố Đà Nẵng, trải dài theo hạ lưu phía hữu ngạn sông Hàn, có diện tích tự nhiên 63,39 km2 và dân số vào khoảng 165.848 người người (Niên giám TK 2017). Quận Sơn Trà có 7 phường: An Hải Đông, An Hải Tây, Phước Mỹ, An Hải Bắc, Nại Hiên Đông, Mân Thái và Thọ Quang. Quận Sơn Trà có ba mặt giáp sông, biển, có cảng Tiên Sa là cửa khẩu kinh tế quốc tế, để phát triển kinh tế biển và du lịch-dịch vụ. Buổi đầu thành lập, Sơn Trà là một quận “nhà không số, phố không tên”.  Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Sơn Trà đã trở thành một đô thị mới điển hình của thành phố Đà Nẵng, khang trang, sạch đẹp, văn minh; là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước tại nơi thành phố đáng sống này. Có được những kết quả đó, ngoài bản lĩnh, quyết tâm, đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn quận, đặc biệt phải kế đến công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đảng. Bởi đây chính là khởi nguồn cho những đường lối, chính sách đúng đắn cùng với sự chỉ đạo tài tình của Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

 

  Góc nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

 

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Sơn Trà là một đảng bộ trẻ, vì thế còn vô vàn những khó khăn khi vừa phải xây dựng vừa phải kiện toàn hệ thống tổ chức đảng. Đồng thời, với vai trò là “Kim chỉ nam” trong việc xây dựng và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cũng như ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn,  đòi hỏi Đảng bộ quận Sơn Trà phải không ngừng nỗ lực vượt qua mọi gian nan, thử thách trong công cuộc xây dựng và phát triển Đảng, tạo dựng niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Đảng bộ quận Sơn Trà đã gắn công tác xây dựng đảng với việc củng cố hệ thống chính trị, làm cho hệ thống đáp ứng được yêu cầu chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển toàn diện về mọi mặt trên địa bàn quận, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó. Trải qua chặng đường dài sau 20 năm, đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã gặt hái được những kết quả nổi bật.

 

Trước hết, phải nói đến trong công tác tổ chức đảng và đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã được nhân rộng hơn rất nhiều. So với thời điểm mới thành lập, toàn  Đảng bộ quận có 1.572 đảng viên sinh hoạt tại 11 Tổ chức cơ sở Đảng (trong đó: 07 Đảng bộ phường, 04 chi bộ cơ sở), có 98 chi bộ trực thuộc Đảng ủy 7 phường thì đến đầu năm 2018, toàn quận có hơn 4.900 đảng viên sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở Đảng (bao gồm: 15 đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở), có 281 chi bộ trực thuộc 15 đảng bộ cơ sở, trong đó có 171 chi bộ lãnh đạo 515 tổ dân phố trực thuộc đảng ủy 7 phường.  Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị, dựa trên những tiêu chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra, đến nay Đảng bộ quận Sơn Trà đã kết nạp một số lượng lớn đảng viên. Bên cạnh sự phát triển về số lượng tổ chức đảng và đảng viên, chất lượng của đội ngũ đảng viên cũng được nâng lên theo thời gian. Để đáp ứng kịp thời với tình hình đổi mới kinh tế - xã hội, đội ngũ đảng viên đang ngày càng được trẻ hóa, đảng viên độ tuổi từ 18-40 tăng hơn so với năm 1997 đến 13,84% (năm 1997 đảng viên trong độ tuổi từ 18-40 chiếm tỷ lệ 23,54%, năm 2017 là 37,38%). Trình độ chuyên môn của đội ngũ đảng viên được nâng cao, theo đó trình độ cao đẳng, đại học trở lên của đội ngũ đảng viên năm 2017 tăng hơn so với năm 1997 là 29%. Tỷ lệ đảng viên nữ tăng hơn năm 1997 là 13,63%.

 

 

Cùng với sự trưởng thành trong công tác tổ chức đảng và đảng viên, coi công tác cán bộ là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định, hơn 20 năm qua, Đảng bộ Sơn Trà đã cụ thể hoá và triển khai thực hiện đạt kết quả những chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành uỷ về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quận trong thời kỳ mới. Đảng bộ quận đã tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ chặt chẽ, đúng quy trình, công khai, dân chủ, phù hợp với điều kiện thực tế của quận; đồng thời chú trọng từ việc đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, sử dụng cán bộ đến việc quan tâm tạo điều kiện, môi trường để cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sau 20 năm, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ so sánh với nhiệm kỳ 1997-2000 thì số lượng cấp ủy tăng 08 đồng chí; độ tuổi bình quân 46,1 tuổi, giảm 1,2 tuổi; trình độ Đại học trở lên đạt 100%, tăng 24,14%; trình độ lý luận chính trị tăng 13,8%. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 07 phường: là 105 đồng chí, tăng 39 đồng chí so với nhiệm kỳ 1997-2000. Nữ 38 đồng chí tỷ lệ 36,5%, tăng 19,8%; Đại học trở lên 83,8% , tăng 59,6%, Lý luận chính trị tăng 27,3%; độ tuổi bình quân 39,6 tuổi, giảm 8,7 tuổi so với nhiệm kỳ 1997-2000. Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó các phòng ban thuộc quận hiện nay có 77 đồng chí tăng 31 đồng chí (so với giai đoạn 1997-2000). Trong đó nữ 24 đồng chí tăng 13,8%; trình độ đại học trở lên 67 đồng chí , tỷ lệ 87% (65%), tăng 22% ; độ tuổi bình quân 42,4, giảm 2,9 tuổi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt.  

         

Nói đến sự trưởng thành trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đảng không thể không nhắc đến sự trưởng thành trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng thường xuyên. Việc thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị và vấn đề chính trị hiện nay để phục vụ công tác bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ, hợp đồng lao động và kết nạp đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình; công tác phối hợp nắm tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

         

Thường xuyên nắm bắt tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững chế độ thông tin trao đổi với cấp trên và với cơ sở; thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định, không để lộ, lọt thông tin, hồ sơ theo chế độ “Mật”. Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định số 646-QĐ/QU ngày 27/9/2011“Quy định về quản lý đảng viên thuộc Đảng bộ quận và cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội quận đi nước ngoài”; theo đó hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

         

Sự lớn mạnh của các tổ chức cơ sở đảng cũng như sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên một lần nữa khẳng định sự trưởng thành và phát triển trong công tác tổ chức xây dựng đảng của đảng bộ Sơn Trà. Cán bộ và nhân dân Sơn Trà phấn khởi và tự hào bởi Đảng bộ Sơn Trà đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để kiện toàn công tác tổ chức xây dựng đảng nhằm góp phần quan trọng làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đưa quận Sơn Trà tiếp tục đi lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Hơn 20 mươi năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ quận Sơn Trà đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được các bộ, ban ngành ở Trung ương, Thành ủy tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Nhưng trên hết, thành quả lớn lao và cao quý nhất mà Đảng bộ quận Sơn Trà nhận được chính là niềm tin của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận.

 

 

Tuy đã đạt được những thành quả quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng đảng trong hơn suốt 20 năm qua nhưng Đảng bộ quận Sơn Trà vẫn luôn ý thức được rằng còn nhiều việc phải làm để công tác tổ chức xây dựng đảng đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng trong tình hình mới cũng như giải quyết đồng bộ những vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

         

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đất nước ta nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, trong đó có quận Sơn Trà đang đứng trước thời cơ lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức. Tình hình đó đặt ra đối với Đảng nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Công tác xây dựng Đảng càng nổi rõ là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn. Thấu suốt quan điểm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt”, Đảng bộ Sơn Trà đã và đang  mang trên mình những trọng trách lớn lao. Phía trước có thể còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với những thành tích nổi bật, những kết quả khả quan suốt chặng đường sau 20 năm và với bản lĩnh, kinh nghiệm của mình sẽ là niềm tin, là sức mạnh, là tiền đề để Đảng bộ quận Sơn Trà ra sức phấn đấu kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục khơi dậy niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Tất cả đã và đang chuyển động, tiếp nối thành quả những năm qua bằng những hành động, việc làm thiết thực của Đảng bộ quận Sơn Trà. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang chờ đón một Sơn Trà khởi sắc, phồn vinh hơn vốn có của nó trong tương lai dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà.

                                         

                                             Thái Hiền Đức - Ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT