Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú của Đảng uỷ 7 phường và Đảng uỷ Các cơ quan chính quyền quận
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 12/04/2018 Lượt xem: 170

Sáng ngày 10/4/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 75 quần chúng ưu tú của Đảng uỷ 7 phường và Đảng uỷ Các cơ quan chính quyền quận.

 

 

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12/4/2018, các quần chúng ưu tú được nghiên cứu, quán triệt 5 bài học cơ bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đó là: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Phát biểu với lớp học, đ/c Trần Khôi, Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã động viên các học viên tập trung học tập, tiếp thu tốt các nội dung bài giảng nhằm giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, về lý luận chính trị, về Đảng cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT